Tere tulemast Lasteaed Puhhi Tartus!

Hea lapsevanem!

Asume alates 01.08.21 Aleksandri 8, Tartu. Sissepääs Aleksandri 10, Karlova lasteaia Sassi maja hoovist. 

2022/2023 õppeaastaks loodame jõuda tagasi uutesse, avaratesse, värvilõhnalistesse ruumidesse Annemõisa 2.

 

 

MEIE MOTO:
Väikestest asjadest saavad suured asjad alguse.

Ühestki probleemist ega murest ei vaadata mööda ja nii ei lasta väikestel muredel suureks kasvada. Professionaalse töötajaskonna üks ülesanne on oskus ning tahe märgata lapse, pere ja ka kaaskolleegi probleeme ning altruistlik soov neid aidata.

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus
Usaldus
Hoolivus
Heasoovlikkus
Innovaatilisus

Professionaalsus – kõrge erialatase, hea teoreetiline alus ja oskus teadmisi rakendada lapse arengu maksimaalseks toetamiseks.
Usaldus – lasteaias on lastele loodud turvaline ja kodune õhkkond.
Hoolivus – pere mure on ka lasteaia mure, pere rõõm on ka lasteaia rõõm.
Heasoovlikkus – inimeste väärtustamine, heade suhete hoidmine kodu ja lasteaia vahel.
Innovaatilisus – kaasaegne mängu- ja õpikeskkond, mis on avatud uuendustele, loov ning arenemisvõimeline meeskond.