KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS!

Tegelikult meil kõik uus ei ole – lasteaeda on ikka sama, kuid uus õppeaasta on edukalt alanud ja lapsed rühmades taas õppetegevusega alustanud. Õppeaasta toob endaga kaasa palju põnevaid ettevõtmisi ja tegevusi. Plaanis on lastele tutvustada mitmekultuurilist keskkonda, et lapsed oleksid teadlikud meie kultuuriruumis elavatest rahvustest ning saaksid osa nende maade kultuuritavadest. Samuti on õpetajatelgi põnev – iial ei tea, milliste teemadeni me koos lastega jõuame. Tuleb põnev aasta!