Menüü

 Tähelepanu!  

Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal saata teavitus e-keskkonda ELIIS hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 14.00-ks.  

Puudumisest mitteteavitamise korral tasub lapsevanem puudutud päeva(de) söögi eest.  

Lasteaia menüü on kättesaadav www.eliis.eu.

Küsimuste korral helistada +372 502 7393

 

LASTEAED PUHHI osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.