MenüüLasteaia menüü on kättesaadav www.eliis.eu.
Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal saata teavitus
 e-keskkonda ELIIS hiljemalt toitlustamisele 
eelneva tööpäeva kella 14.00-ks.  
Puudumisest mitteteavitamise korral tasub lapsevanem puudutud päeva(de) söögi eest.  
Küsimuste korral palume helistada +372 502 7393 (lasteaia direktor Helin).
 

LASTEAED PUHHI osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.