Lasteaeda vastuvõtt

  • Lasteaeda võtame lapsi vastu alates 1,5 eluaastast.
  • Lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada taotlus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (tartu.ee/arno/).
  • Püsikoha saamiseks sõlmitakse vanemaga leping.
  • Lepingu sõlmimiseks peab laps ja üks vanematest olema kantud Tartu elanike registrisse. Väljaspool Tartu linna elavate perede lapsed võtame vastu juhul, kui vastav kohalik omavalitsus on valmis lasteaiatasu kompenseerima.