Lasteaeda vastuvõtt

  • Lasteaeda võtame lapsi vastu alates 1,5 eluaastast.
  • Lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada taotlus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Täpsem info ja süsteemi sisenemine Tartu linna kodulehel:

    http://tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=8&page_id=24750
  • Püsikoha saamiseks sõlmitakse vanemaga leping.
  • Lepingu sõlmimiseks peab laps ja üks vanematest olema kantud Tartu linnaregistrisse, seega- võtame vastu ainult Tartu linna lapsi, kuna Puhhi lasteaiakohad on loodud just Tartu linna abiga.
  • Kui laps hakkab käima Lasteaias Puhhi, siis säilib tema koht Tartu linna munitsipaallasteaia järjekorras.