Lasteaed Puhhi Tartus ... TERE TULEMAST!

 

2021/22. õppeaastal tegutseme ajutiselt aadressil Aleksandri 8a, Tartu (sissepääs Aleksandri 10, Karlova lasteaia Sassi maja väravast).

 

1. augustist 2022 jätkame juba oma endistes, värskelt renoveeritud ja täiesti uueks ehitatud avarates ruumides aadressil Annemõisa 2, Tartu.

 Sügisel avame seal ka uue sõimerühma.

 

Kohataotlused saate esitada ARNO kaudu (tartu.ee/arno), otsige meied eralasteaedade alt.

Puhhi Lasteaed on alustamas erakordset teed koos Eluringikeskusega (www.eluring.ee).

 

 MEIE MOTO:
Väikestest asjadest saavad suured asjad alguse.

Ühestki probleemist ega murest ei vaadata mööda ja nii ei lasta väikestel muredel suureks kasvada. Professionaalse töötajaskonna üks ülesanne on oskus ning tahe märgata lapse, pere ja ka kaaskolleegi probleeme ning altruistlik soov neid aidata.

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus
Usaldus
Hoolivus
Heasoovlikkus
Innovaatilisus

Professionaalsus – kõrge erialatase, hea teoreetiline alus ja oskus teadmisi rakendada           lapse arengu maksimaalseks toetamiseks.
Usaldus – lasteaias on lastele loodud turvaline ja kodune õhkkond.
Hoolivus – pere mure on ka lasteaia mure, pere rõõm on ka lasteaia rõõm.
Heasoovlikkus – inimeste väärtustamine, heade suhete hoidmine kodu ja lasteaia vahel.
Innovaatilisus – kaasaegne mängu- ja õpikeskkond, mis on avatud uuendustele, loov         ning arenemisvõimeline meeskond.