TERE TULEMAST LASTEAEDA PUHHI TARTUS!

 

Lasteaed Puhhi on Annemõisa tänavas tagasi!

Meie uuenenud kodu on valgem, helgem ja rõõmsam, ruumikam kui eales varem. Tunneme endid ülihästi, ootame ka Sind meie seltsi :).

Lasteaiakoha taotlused saate esitada ARNO kaudu (tartu.ee/arno), leiate meid eralasteaedade alt.

 Puhhi Lasteaed on alustanud erakordset teed koos Eluringikeskusega (www.eluring.ee). 

 

MEIE MOTO:
Väikestest asjadest saavad suured asjad alguse.

Ühestki probleemist ega murest ei vaadata mööda ja nii ei lasta väikestel muredel suureks kasvada. Professionaalse töötajaskonna üks ülesanne on oskus ning tahe märgata lapse, pere ja ka kaaskolleegi probleeme ning altruistlik soov neid aidata.

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus
Usaldus
Hoolivus
Heasoovlikkus
Innovaatilisus

Professionaalsus – kõrge erialatase, hea teoreetiline alus ja oskus teadmisi rakendada           lapse arengu maksimaalseks toetamiseks.
Usaldus – lasteaias on lastele loodud turvaline ja kodune õhkkond.
Hoolivus – pere mure on ka lasteaia mure, pere rõõm on ka lasteaia rõõm.
Heasoovlikkus – inimeste väärtustamine, heade suhete hoidmine kodu ja lasteaia vahel.
Innovaatilisus – kaasaegne mängu- ja õpikeskkond, mis on avatud uuendustele, loov         ning arenemisvõimeline meeskond.