ÕUES SAAB ÕPPIDA IGA ILMAGA JA IGAL AASTAAJAL … KÜLL PUHHI LAPSED SEDA JUBA TEAVAD!

Õuesõpe kasvatab lastes positiivset suhtumist loodusesse, loob võimaluse tajuda seal toimuvaid seoseid ja tunnetada ennast ühe osana loodusest. Nii nagu tubased tegevused, arendavad ka õuetegevused erinevaid oskusi. Olulisel kohal on emotsionaalne areng – loodus sisendab rahu ja arendab kontakti maailmaga. Nii kasutame ka meie alati võimalust viia õppetegevused läbi õues. Laste avastamis- ja mängurõõm on suurem kui kasutusele saab võtta kõike, mida loodusel pakkuda on. Veel põnevam on siis kui leitakse mõni putukas või vihmauss! Kõik, mida loodus pakub ja mis lapsi huvitab, kajastub meie õppetegevustes. Vesi, muld, oksad, tammetõrud, käbid, kivid, putukad … loetelu on lõputu. Selle juurde kuuluvad ka igasugused õppekäigud. Puhhi lapsed naudivad igat hetke õues, olgu selleks kevad, suvi, sügis või talv.