Info

 
 • Lasteaed Puhhi on eralasteasutus, mille pidajaks on MTÜ Lasteaed Puhhi.
 • Lasteaia juhtorganid on MTÜ Lasteaed Puhhi juhatus, lasteaia nõukogu ja direktor.
 • Lasteaed Puhhi on avatud kella 7.30-st kuni 18.00ni (september 2020 lasteaed avatud 7.00-18.00)
 • Lasteaias on 2 liitrühma 36le lapsele.
  • Elevantsid , noorem liitrühm
   • Õpetaja Annika Jusson (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja abi Jana Pakkanen (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja  Keiu Nordström (0,5 ametikohta)
  • Tiigrikutsud, vanem liitrühm
   • Õpetaja Kristi Kool (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja abi Maiken Sulg ( 1,0 ametikoht)
   • Õpetaja Keiu Nordström (0,5 ametikohta)
  • Mõlema rühma lastega tegeleb veel :
   • Muusikaõpetaja Ingrid Sinilaht
 • Kasutusel on lastevanemate meililist, lasteaed on liitunud E-lasteaed ELIISiga.
 • Õppe- ja kasvatustöö toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud Lasteaed Puhhi õppekava järgi. Lasteaed Puhhi õppekavas on kesksel kohal looduslikus keskkonnas mängu kaudu lapsest lähtuvad tegevused ja avastuslik õpe. Samuti kooliks ettevalmistamine.
 •  Lasteaia kohatasu on 81,00€ , millele lisandub toiduraha maksumus.

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088, tel.7350222, e-post hm@hm.ee