Info

 • Lasteaed Puhhi on eralasteasutus, mille pidajaks on MTÜ Lasteaed Puhhi.
 • Lasteaia juhtorganid on MTÜ Lasteaed Puhhi juhatus, lasteaia nõukogu ja direktor.
 • Lasteaed Puhhi on avatud kella 7.30-st kuni 18.00ni.
 • Lasteaias on 2 liitrühma 36le lapsele.
  • Elevantsid , noorem liitrühm
   • Õpetaja Sandra Kask (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja abi Jana Pakkanen (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja  Marina Laane  (0,5 ametikohta)
  • Tiigrikutsud, vanem liitrühm
   • Õpetaja Liis Nordström (1,0 ametikoht)
   • Õpetaja abi Heidi Nisu ( 1,0 ametikoht)
   • Õpetaja Marina Laane (0,5 ametikohta)
  • Mõlema rühma lastega tegeleb veel :
   • Muusikaõpetaja Ingrid Sinilaht
 • Kasutusel on lastevanemate meililist.
 • Õppe- ja kasvatustöö toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud Lasteaed Puhhi õppekava järgi. Lasteaed Puhhi õppekavas on kesksel kohal looduslikus keskkonnas mängu kaudu lapsest lähtuvad tegevused ja avastuslik õpe. Samuti kooliks ettevalmistamine.
 •  Lasteaia kohatasu on 75,00€ , millele lisandub toiduraha maksumus.

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088, tel.7350222, e-post hm@hm.ee