Miks meie?

 LASTEAED PUHHI õppimise ja õpetamise käsitluse aluseks on lapsest lähtuvad Reggio Emilia projektõppe põhimõtted, kus esikohal on lapse huvi maailmas toimuva vastu. Ise katsetades, uurides ja avastades õpib laps kõike uut, mängides ja meisterdades saab maailm selgemaks.

Meil on:

 • laste vastuvõtt alates 1,5 eluaastast;
 • väikesed ja hubased rühmad (mõlemal rühmal 2 rühmaruumi);
 • turvaline õueala ja õuesõppe varjualune;
 • huviringid- kunstiring, inglise keele ring, spordiring, laste jooga;
 • liitrühmad- suuremad aitavad väiksemaid, väiksemad õpivad suurematelt;
 • kvalifitseeritud personal;
 • õppeaasta jooksul vähemalt 2 väljasõitu kodulinnast kaugemale;
 • igas kuus vähemalt üks õppekäik Tartu linna piires;
 • igal nädala reedeti õpime õues;
 • iga kuu lasteteatri etendused;
 • väga hea laste  kooliks ettevalmistamine ( 1 x nädalas Puhhikeste eelkool);
 • tervislik toit, palju puu- ja köögivilja;
 • välja on kujunenud lasteaia traditsioonid- rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, teemapäevad, eralasteaedade näitemängupäev, erinevad projektid jne;
 • perelasteaed- neljast  perest käib meie lasteaias 2 last (sügisest 2019 lisandub veel 4 peret, kust tuleb ka teine laps meie lasteaeda),  mitme pere lapsed on omavahel sugulased;
 • avatud koostöö lapsevanematega- lapsevanemad on alati oodatud kaasa lööma lasteaia igapäevaelus, väljasõitudel ja õppekäikudel.

 

Olete oodatud!