Miks meie?

 LASTEAED PUHHI õppimise ja õpetamise käsitluse aluseks on lapsest lähtuvad Reggio Emilia projektõppe põhimõtted, kus esikohal on lapse huvi maailmas toimuva vastu. Ise katsetades, uurides ja avastades õpib laps kõike uut, mängides ja meisterdades saab maailm selgemaks.

Meil on:

 • laste vastuvõtt alates 1,5 eluaastast;
 • vähem lapsi rühmas;
 • turvaline õueala;
 • huviringid vanemate valikul;
 • liitrühmad- suuremad aitavad väiksemaid, väiksemad õpivad suurematelt;
 • kvalifitseeritud personal;
 • õppeaasta jooksul vähemalt 2 väljasõitu kodulinnast kaugemale (sõltuvalt piirangutest ja olukorrast riigis);
 • igas kuus vähemalt üks õppekäik Tartu linna piires;
 • igal nädala reedeti õpime õues;
 • üks kord nädalas õpivad 5-7 aastased lapsed mänguliselt inglise keelt (õppekava osana);
 •  lasteteatri etendused;
 • väga hea laste  kooliks ettevalmistamine ( 1 x nädalas Puhhikeste eelkool);
 • tervislik toit, palju puu- ja köögivilja, eritoidu (nt piimavalgu talumatus) võimalus;
 • välja on kujunenud lasteaia traditsioonid- rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, teemapäevad, eralasteaedade näitemängupäev, erinevad projektid jne (üritused vastavalt piirangutele ja olukorrale riigis);
 • perelasteaed- viiest perest käib meie lasteaias 2 last, ühest perest 3 last,  mitme pere lapsed on omavahel sugulased;
 • avatud koostöö lapsevanematega- lapsevanemad on alati oodatud kaasa lööma lasteaia igapäevaelus, väljasõitudel ja õppekäikudel.

 

Olete oodatud!