Lasteaed Puhhi kodukord

LASTEAIA PÄEV

 • Lasteaed on avatud kell 7.30.- 18.00.
 • Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud lähtuvalt „Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast“.
 • Lapsevanemal on õigus saada lasteaia direktorilt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse kohta.
 • Lapse puudumise korral teatada lasteaeda eelmise tööpäeva kella 14.00-ks. Kui lasteaeda pole teatatud lapse puudumisest, läheb esimene puudumise päev toidurahana kirja. Kui laps on puudunud ja soovite ta järgmisel päeval lasteaeda tuua,  siis palun teatage ka sellest lasteaeda eelmise päeva kl.14.00-ks, et Teie lapsele saaks järgmiseks päevaks toidu tellida.
 • Lapse puudumisest või haigestumisest ning peale puudumist lasteaeda tagasitulekust  teatada e-mailile elevantsid12@gmail.com, tiigrikutsud12@gmail.com  või telefonidele 744 2055 või 53508072 (võib helistada või saata sõnumi mobiilile).

LAPSE AEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

 • Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades lasteaia päevakava.
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse õpetajale üle isiklikult.
 • Kell 8.50 on hommikusöök ja 9.15 algavad õpetaja poolt suunatud tegevused.
 • Kui tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajatega kontakti. Rühma õpetaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse üle ja teatanud lahkumisest.
 • Teatage õpetajale, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumbrid, e-mail, kodune aadress) on muutunud.
 • Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast. Lasteaed suletakse kell 18.00. Viivitustest või hilinemistest palume teavitada rühma õpetajat.
 • Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa. Õpetaja ei anna last üle võõrale inimesele ilma vanematega konsulteerimata.

LAPSE RIIETUS

 • Lapsed tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega.
 • Rühmatoas on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovitavad on pealt krõpsuga jalanõud, mis püsivad jalas ja on lihtne kinni panna.
 • Lapsel on lasteaias oma riiete hoidmise koht.
 • Lapsel on oma vahetusriided, kamm ja taskurätt (soovitavalt paberrätikud).
 • Õues viibimiseks võiksid olla eraldi õueriided, mis võivad ka määrduda. NB! Lapse turvalisuse huvides ei tohiks olla lapse riietuses seotavad sallid (kasutage kaeluseid!) ja pikad kapuutsinöörid (võimalusel võiks kapuuts olla trukkidega ärakäiv)
 • Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega.
 • Riietus ja jalanõud valida vastavalt ilmale sobivad.
 • Soovitav on lapse kappi panna varuriided, juhuks kui riided saavad märjaks või määrduvad, samuti vahetuspesu.

MÄNG JA ÕUESOLEK

 • Lasteaias viibivad lapsed õues 1- 2 korda päevas.
 • Talvel käivad 2-3a lapsed õues kuni -10 C ja aiarühma lapsed kuni -18 C.
 • Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma kaisukaru, millega on turvalisem lõunauinakut teha. Teretulnud on ka raamatud, mida saab sõpradega koos vaadata ja raamatut saab õpetaja ette lugeda.  Väikesed ja kergesti purunevad asjad pole soovitavad.
 • Kodust kaasatoodud mänguasjade katki minemise või võimaliku kadumise eest lasteaed ei vastuta.
 • Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäevade tähistamise traditsiooni kohta küsida rühma õpetajalt.

LAPSE TERVIS

 • Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem vajadusel kirjalikult direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.
 • Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteaeda ei võeta. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik).
 • Päeva jooksul haigestunud lapse suhtes võetakse esmalt ühendust lapsevanemaga, et koos otsustada, kas saadetakse laps koju või raviasutusse (olenevalt tervislikust seisundist).
 • Nakkushaigusest (tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms) on soovitav viivitamatult lasteaeda teavitada.
 • Peale nakkushaigust lubab lapse lasteaeda tagasi last ravinud arst andes sellekohase tõendi, tavalise haigestumise puhul tõendit tuua ei ole vaja.
 • Kui lapsel on vastumeelsus või allergia mõne toidu suhtes, rääkida sellest kindlasti õpetajaga.
 • Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda rühma stendil.

KOOSTÖÖ

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetaja vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks.
 • Tutvuge teadetega infotahvlil ja lasteaia kodulehel. Lastevanemate meililisti kaudu informeerime Teid lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest.
 • Menüüga saab tutvuda rühma stendil ja meie kodulehel.
 • Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lasteaia direktori, õpetaja või õpetaja abi poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.