Rühmade päevakava

7.30- 8.30 Laste saabumine lasteaeda
Individuaalne tegevus lastega
Õppe- ja loovmängud, vaba tegevus, info lastevanematega
8.30- 9.00 Hommikusöök
9.00- 9.15 Hommikuring
9.20- 12.00 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
Õues viibimine, mängud, vaatlused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus
12.00- 13.00 Lõunasöök
13.00- 15.00 Puhkeaeg
15.00- 15.30
Valikuliselt õppe- ja kasvatustegevused
Individuaalne tegevus lastega, huviringid, vaba tegevus
15.30- 16.00 Õhtuoode
16.00- 18.00
Huviringid, vabad mängud toas või õues, laste kojusaatmine, info lastevanematega